Zone
Free
ID    Password

„Poleć link (strone) znajomemu” .


Strona : 1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25       26       27       28       29       30       31       32       33       34       35       36       37       38       39       40       41       42       43       

PRODUCENT ZNICZE PLASTIKOWE ŚWIĄTECZNE
Firma Master rozpoczęła produkcję świec i zniczy w 1989 roku. Od tego czasu znacznie rozszerzyliśmy zakres działalności zachowując równocześnie rodzinny charakter naszej firmy. Systematycznie poszerzamy naszą ofertę, która obecnie obejmuje ponad 150 pozycji w następujących grupach asortymentowych: znicze i lampiony nagrobkowe świec stołowe i galanteryjne pochodnie i lampiony ogrodowe (szkło, ceramika) lampiony dekoracyjne, zapachowe Konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje w zakresie wzornictwa wyrobów, kompozycji kolorystycznych i zapachowych, wykorzystywanych materiałów zdobniczych i opakowań. Chętnie sięgamy do nowych materiałów poszukując innowacyjnych rozwiązań dla świec galanteryjnych. Kluczowa dla budowania trwałych relacji z naszymi Klientami jest dbałość o jakość oferowanych produktów i troska o zadowolenie naszych Klientów. Nasze wyroby powstają w oparciu o najlepszej jakości surowce pochodzące od krajowych i zagranicznych dostawców. Każda partia świec i zniczy podlega kontroli jakości obejmującej m.in. sprawdzenie jakości i czasu spalania, trwałości wykorzystywanych barwników i substancji zapachowych, bezpieczeństwo procesu spalania. Cieszymy się współpracą z krajowymi i zagranicznymi firmami z sektora handlu hurtowego i detalicznego. Wieloletnią współpracę z naszymi Klientami zawdzięczamy terminowości dostaw, elastyczności warunków współpracy, opracowywaniu produktów odpowiadających specyficznym wymaganiom. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w projektach wspólnie z agencjami reklamowymi realizując zamówienia na specjalne, dedykowane serie produkcyjne świec galanteryjnych. Jesteśmy otwarci na ciekawe propozycje i chętnie podejmujemy współpracę.

PRODUKCJA ZNICZE PLASTIKOWE
Firma Master rozpoczęła produkcję świec i zniczy w 1989 roku. Od tego czasu znacznie rozszerzyliśmy zakres działalności zachowując równocześnie rodzinny charakter naszej firmy. Systematycznie poszerzamy naszą ofertę, która obecnie obejmuje ponad 150 pozycji w następujących grupach asortymentowych: znicze i lampiony nagrobkowe świec stołowe i galanteryjne pochodnie i lampiony ogrodowe (szkło, ceramika) lampiony dekoracyjne, zapachowe Konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje w zakresie wzornictwa wyrobów, kompozycji kolorystycznych i zapachowych, wykorzystywanych materiałów zdobniczych i opakowań. Chętnie sięgamy do nowych materiałów poszukując innowacyjnych rozwiązań dla świec galanteryjnych. Kluczowa dla budowania trwałych relacji z naszymi Klientami jest dbałość o jakość oferowanych produktów i troska o zadowolenie naszych Klientów. Nasze wyroby powstają w oparciu o najlepszej jakości surowce pochodzące od krajowych i zagranicznych dostawców. Każda partia świec i zniczy podlega kontroli jakości obejmującej m.in. sprawdzenie jakości i czasu spalania, trwałości wykorzystywanych barwników i substancji zapachowych, bezpieczeństwo procesu spalania. Cieszymy się współpracą z krajowymi i zagranicznymi firmami z sektora handlu hurtowego i detalicznego. Wieloletnią współpracę z naszymi Klientami zawdzięczamy terminowości dostaw, elastyczności warunków współpracy, opracowywaniu produktów odpowiadających specyficznym wymaganiom. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w projektach wspólnie z agencjami reklamowymi realizując zamówienia na specjalne, dedykowane serie produkcyjne świec galanteryjnych. Jesteśmy otwarci na ciekawe propozycje i chętnie podejmujemy współpracę.

ZNICZE CERAMICZNE producent
Firma `Master` rozpoczęła produkcję świec i zniczy w 1989 roku. Od tego czasu znacznie rozszerzyliśmy zakres działalności zachowując równocześnie rodzinny charakter naszej firmy. Systematycznie poszerzamy naszą ofertę, która obecnie obejmuje ponad 150 pozycji w następujących grupach asortymentowych: znicze i lampiony nagrobkowe świec stołowe i galanteryjne pochodnie i lampiony ogrodowe (szkło, ceramika) lampiony dekoracyjne, zapachowe Konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje w zakresie wzornictwa wyrobów, kompozycji kolorystycznych i zapachowych, wykorzystywanych materiałów zdobniczych i opakowań. Chętnie sięgamy do nowych materiałów poszukując innowacyjnych rozwiązań dla świec galanteryjnych. Kluczowa dla budowania trwałych relacji z naszymi Klientami jest dbałość o jakość oferowanych produktów i troska o zadowolenie naszych Klientów. Nasze wyroby powstają w oparciu o najlepszej jakości surowce pochodzące od krajowych i zagranicznych dostawców. Każda partia świec i zniczy podlega kontroli jakości obejmującej m.in. sprawdzenie jakości i czasu spalania, trwałości wykorzystywanych barwników i substancji zapachowych, bezpieczeństwo procesu spalania. Cieszymy się współpracą z krajowymi i zagranicznymi firmami z sektora handlu hurtowego i detalicznego. Wieloletnią współpracę z naszymi Klientami zawdzięczamy terminowości dostaw, elastyczności warunków współpracy, opracowywaniu produktów odpowiadających specyficznym wymaganiom. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w projektach wspólnie z agencjami reklamowymi realizując zamówienia na specjalne, dedykowane serie produkcyjne świec galanteryjnych. Jesteśmy otwarci na ciekawe propozycje i chętnie podejmujemy współpracę.

Sprzedam wykładzinę/filc
Sprzedam wykładzinę stosowaną jako zamiennik do filcu. Używana jest przy produkcji mebli tapicerowanych. Posiadamy konkurencyjne ceny. Kontakt pod numerem tel 0 602 109 732 oraz na mail: magda-sensi@wp.pl

kotły typu KTM z podajnikiem szufladowym
Kotły typu KTM są produkowane w różnych wersjach w zależności od potrzeb klienta. Jesteśmy w stanie umieścić nasze kotły w bardzo małych kotłowniach umożliwiając również swobodę w ich eksploatacji. Kocioł KTM jest nowoczesnym kotłem na paliwo stałe sterowanym elektronicznie z automatycznym podajnikiem paliwa umożliwiającym nieprzerwana pracę kotła przez cały okres grzewczy. Kocioł typu KTM umożliwia spalanie miału węgla kamiennego jak również węgla typu groszek czy eko-groszek. Dzięki zastosowaniu nowego dwusystemowego sposobu spalania polegającego na zgazowaniu paliwa w pierwszym etapie oraz spaleniem produktów suchej destylacji węgla w drugim etapie, uzyskano bardzo dobre wyniki czystości spalin porównywalnych z kotłami olejowymi potwierdzone świadectwem badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego nr 0039a/3 wydanym przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Kocioł jest przyjazny środowisku naturalnemu. Dzięki wysokiej sprawności kotła sięgającej 84%, prostej obsłudze ograniczającej się do uzupełniania paliwa opróżniania pojemnika na popiół, możliwości zastosowania taniego paliwa jakim jest miał węglowy powszechnie dostępny powoduje, że kocioł typu KTM daje użytkownikowi komfort i zadowolenie oraz tanią eksploatację.

Palnik ślimakowy typu BRUCER
Kotły z palnikiem retortowym uznawane są obecnie za najbardziej efektywne źródła ciepła dla ogrzewnictwa indywidualnego i małych kotłowni komunalnych. Stanowi to podstawę obserwowanego w ostatnim czasie dynamicznego wzrostu ich produkcji i sprzedaży. Paliwo spala się w małym palniku z automatycznie sterowanym załadunkiem paliwa oraz regulowaną ilością powietrza wprowadzanego do komory spalania. Zasilanie niewielkimi porcjami paliwa, podawanymi z częstotliwością od kilku do kilkudziesięciu sekund, sprzyja maksymalnemu wykorzystaniu zalet nowoczesnej techniki spalania współprądowego oraz możliwości nowoczesnych układów automatycznej regulacji. Poważną  zaletą dla licznego grona użytkowników stanowi  możliwość nawet kilkudniowej i praktycznie bezobsługowej eksploatacji kotła. Uzyskać to można dzięki automatycznemu zasilaniu z dużego zasobnika paliwa Konwencjonalne palniki retortowe wymagają węgla o uziarnienieniu 8-25 mm (sortyment „groszek”) z minimalnymi zawartościami nadziarna i podziarna oraz zdolnością spiekania według Rogi RI < 5, temperaturą mięknienia popiołu > 1200 °C. Niewłaściwa jakość węgla wpływa negatywnie na pracę systemu podawania paliwa (wzrost oporów podawania, zatory) i realizację procesu spalania (szlakowanie, spiekanie złoża paliwa). Intensywny wzrost produkcji i sprzedaży kotłów retortowych skutkuje obecnie tak wysokim wzrostem zużycia tego paliwa, że krajowy rynek paliw odnotowuje już wyraźny jego brak. Udział sortymentu „groszek” w całkowitym urobku górnictwa stanowi tylko kilka procent (udział „groszku” o parametrach przedstawionych powyżej - znacznie mniej), toteż istnieje naturalna granica jego podaży i tym samym granica rozwoju ilościowego produkcji konwencjonalnych kotłów retortowych. Głównym (ok. 80 % urobku) produktem górnictwa jest miał węglowy, który jest aktualnie także najtańszym nośnikiem energii zawartej w węglu. Palniki  retortowe II-ej generacji rozwiązują  problem niedoboru   ilościowego kwalifikowanych „groszków” dla sektora „małej energetyki”. Umożliwiają one efektywne spalanie węgli charakteryzujących się mniej rygorystycznymi parametrami spiekalności i uziarnienia, poprzez: Nowatorskie rozwiązanie sposobu podawania paliwa do palnika Specyficzne ukształtowanie paleniska oraz ślimaka podającego paliwo do paleniska umożliwia podawanie paliwa o szerokim zakresie uziarnienia 0-31,5 mm, czyli zasilanie kotła zarówno sortymentem „groszek”, jak i „miał” oraz ich mieszankami w dowolnych udziałach. Nowatorskie rozwiązanie sposobu napowietrzania paliwa w palniku Specyficzne ukształtowanie układu napowietrzania złoża paliwa (wielowarstwowe asymetryczne dysze napowietrzające) umożliwia efektywne spalanie paliw o szerokim zakresie uziarnienia 0-31,5 mm, w tym także węgli spiekających się i szlakujących. Palniki retortowe II-ej generacji wykonane są w całości z elementów żeliwnych, co ma znaczący korzystny wpływ na ich eksploatację i żywotność. Odlewy żeliwne są odporne na korozję zmęczeniową oraz  chemiczną i  elektrochemiczną,   w przeciwieństwie do  konstrukcji spawanych, gdzie  spoiny są źródłem dużych naprężeń wewnątrz materiałowych oraz zmian struktury materiału pod wpływem ciepła oraz powodem zwiększonej korozyjności zmęczeniowej materiału.

kocioł tupu EKR z podajnikiem ślimakowym typu "BRUCER"
Kotły typu EKR są produkowane w różnych wersjach w zależności od potrzeb klienta. Jesteśmy w stanie umieścić nasze kotły w bardzo małych kotłowniach umożliwiając również swobodę w ich eksploatacji. - Kocioł typu EKR jest nowoczesnym kotłem sterowanym elektronicznie z retortowym podajnikiem ślimakowym opalanym eko-groszkiem. Kotły o mocy 25 do 38 kW mogą być wyposażone w Palnik retortowy II Generacji Brucer więcej >>> - Dzięki zastosowaniu nowego dwusystemowego sposobu spalania polegającego na zgazowaniu paliwa w pierwszym etapie z jednoczesnym spalaniem produktów suchej destylacji w drugim etapie uzyskano bardzo dobre wyniki w trzeciej klasie (najwyższej) czystości spalin potwierdzonych świadectwem badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego nr 0173/1 wydanym przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.   - Obsługa kotła ogranicza się do nasypywania paliwa i do usunięcia popiołu raz na kilka dni, a kocioł może pracować bez zatrzymywania przez cały sezon grzewczy.

kotły na PELET
Użytkownik kotła na pelety P2 nie musi w zasadzie wykonywać żadnej pracy. Transport paliwa, jego zapalanie, regulacja procesu spalania, czyszczenie i usuwanie popiołu odbywa się w pełni automatycznie. Zastosowane tutaj, opatentowane zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia działające na zasadzie śluzy gwarantuje bezpieczeństwo ogrzewania. Najważniejsze atuty kotła P2: • automatyczne rozpalanie • automatyczne oczyszczanie • automatyczne opróżnianie popiołu • energooszczędny i wygodny w użyciu • wysoki komfort obsługi - panel sterowania z procesorem • czysty i wygodny • bezpieczny (opatentowana śluza przeciwpożarowa) • modułowe elementy automatyki • możliwość opalania drewnem

kotły z podajnikiem
Kotły typu KTM z zasobnikiem na opał dysponujące automatycznym podawaniem paliwa i pracujące nieprzerwanie przez cały okres grzewczy, o mocy od 20 do 700 KW.

Produkcja Krawędziak Drewniany
Krawędziaki świerkowe 100x100x2400-5000. Impregnowane i nie impregnowane. Ilości całosamochodowe. Kontakt: dawid.masiak@tartakis.pl Tel 667 677 668

Eksporter MIĘSO WIEPRZOWE SŁONINA MROŻONA POLIBLOK
Tłuszcz dr.twardy

MIĘSO WIEPRZOWE TRYMING eksport
Naszą główną specjalnością jest eksport i reeksport przetworzonych artykułów spożywczych takich jak - pasztety z kury, indyka, gęsi; konserwy wieprzowe i wołowe; gotowe wyroby wędliniarskie w asortymencie między innymi serdelki w naturalnej osłonce, kiełbasy o przedłużonym okresie przydatności do spożycia inne; mrożone i chłodzone mięso wołowe, wieprzowe i drobiowe: półtusze, elementy z rozbioru; żywe zwierzęta; przetwory mięsno-warzywne, zupy, klopsy, warzywa konserwowe, margaryny, sery, herbata, kawa, chipsy, snacki, wyroby cukiernicze - rolady, spody do tortów itp.; ryby mrożone i konserwy rybne; cukier trzcinowy a także katering artykułów spożywczych. W naszej ofercie są także artykuły techniczne takie jak - instalacje gazowe do wszystkich typów samochodów osobowych (komplety); meble, akcesoria meblowe, tapety, farby, inne wyroby i produkty pod zamówienie. Firma nasza co roku eksportuje kilkanaście tysięcy ton produktów spożywczych, głównie do krajów Europy Wschodniej. Firma `Polesie` jest zainteresowana rozwojem eksportu na rynek Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Europy.

Elementy wołowe
Szanowni Państwo. Jestem zainteresowany zakupem elementów wołowych z zada: zrazowa górna, zrazowa dolna, krzyżowa, skrzydło, ligawa, polędwica, rostbef i antrykot. Podroby: ozory , ogony. Również interesuje nas z wieprzowiny: nóżki, uszy, głowy, ozory, ogony, żołądki.

Zabawki edukacyjne
Oferujemy szeroki wybór zabawek edukacyjnych, wykonanych z drewna. ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO NASDZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO: www.zabawki-edukacyjne.com.pl

Serca z gęsi
Serca gęsie w bloku po 15 kg sprzedam.

Ochrona oczu
Gogle LASCAR z szybką w kolorze niebiesko-lazurowym z zamkniętą wentylacją pośrednią miękkie oprawki z PVC z szerokim daszkiem osłonowym o własnościach antyrefleksyjnych

MIĘSO WOŁOWE PÓŁTUSZE
Naszym celem jest import i export produktów typu: - elementy wołowe - elementy wieprzowe - elementy drobiowe - podroby - ćwierci kompensowane - półtusze - wyroby gotowe typu : wędzonki, wędliny, kiełbasy itp.

Corletta wózki magazynowe
Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w produkcji i sprzedaży urządzeń transportowych i magazynowych. Nasza oferta obejmuje szeroki asortyment regałów i urządzeń, które służą magazynowaniu, przechowywaniu i transportowaniu wszelkiego rodzaju towarów. Stworzony przez naszą firmę system umożliwia zagospodarowanie powierzchni magazynowych bez konieczności rozbudowy magazynu oraz optymalne ich wykorzystanie. Zastosowana przez nas technologia i rozwiązania konstrukcyjne zapobiegają wielokrotnemu przekładaniu towaru przed wysyłką oraz umożliwia bezpośredni i bezpieczny transport towarów z hali produkcyjnej do magazynu czy miejsca sprzedaży klienta. Nasze produkty zapewniają bezpieczeństwo transportu dzięki zastosowaniu EURO norm, są wysoko obciążalne i piętrowane, rozłożone są zwrotne i łatwe w obsłudze, a złożone zajmują bardzo mało miejsca.Różnorodność naszej oferty, ścisłe dostosowanie się do potrzeb klienta i wszechstronność zastosowania produktów naszej firmy przyczyniają się już od 25 lat do rozwoju logistyki w Europie.

PORCJE ROSOŁOWE Z GĘSI
Porcje rosołowe z gęsi mrożone

Korpusy z gęsi
Korpusy z gęsi świeżomrożone z sezonu 2008.

Szycie dekoracyjne firan i zasłon
Oferujemy usługi z zakresu dekoracji okiennych, w tym: - artystycznego szycia, - upinania firan i zasłon, - projektowania, - wykonawstwa. Własny park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów według wzorów i wymiarów zaproponowanych przez naszych Klientów. Polecamy: - firany z nadrukiem, z haftem, z gipiurą, - woale, organzy, markizety, zazdroski, - karnisze, - rolety rzymskie, - roletki materiałowe, - żaluzje pionowe (verticale).


FOR FIRMS | ADD URL | MAKE AN ENQUIRY | CONTACT | STATS | FREE OF CHARGE FOR COMPANIES | Numery kierunkowe | O nas | Oferty kupna | Sprzedaj dlugi | www.swieze-owoce.pl | www.swieze-warzywa.com.pl | www.kauf-angebote.com | www.offers-purchase.com | http://предложения-покупки.рф/ |
           Copyright © 1997--2017 BIG All rights reserved          design&create sa&mr&big


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem