logo
20 lat doświadczenia
INFORMACJA GOSPODARCZA
Czat z konsultantem
Strefa Bezpłatna
Załóż konto
logo
25 lat doświadczenia
INFORMACJA
GOSPODARCZA

INFORMACJA GOSPODARCZA

Infolinia +48 68 320 93 43

Szukasz producenta, dostawcy?

Napisz czego potrzebujesz
Strefa Bezpłatna
Załóż konto

KPRM

 
Jesteśmy firmą składającą się z dwóch jednostek operacyjnych: produkcyjnej w zakresie konstrukcji metalowych oraz usługowej w zakresie projektowania oraz badań terenowych konstrukcji inżynierskich. KPRM Infrastruktura (www.kprm.com.pl) jest jednostką zajmująca się produkcją łożysk konstrukcyjnych (garnkowych, sferycznych, elastomerowych a także specjalnych) oraz modułowych urządzeń dylatacyjnych. Wykonujemy również spawane konstrukcje stalowe oraz zabezpieczenia antykorozyjne. Zakład nasz posiada certyfikowany pełen poziom wymagań jakości w wytwarzaniu mostowych modułowych urządzeń dylatacyjnych stosowanych w konstrukcjach inżynierskich wg aprobat technicznych IBDiM, również w wytwarzaniu łożysk mostowych wg PN-EN 1337 -1,2,3,5,7 , dysponuje pełnym poziomem kwalifikacji nadzoru oraz udowodnił swoje możliwości technologiczne w wykonywaniu konstrukcji spawanych klasy 1 narażonych na zmęczenie ze stali wg PN-EN 10137-2 - dźwigary obciążeń próbnych. Aspekt Laboratorium (www.aspekt.katowice.p) jest jednostką naukowo-badawczą wyspecjalizowaną w zakresie badania konstrukcji inżynierskich, a w szczególności obiektów mostowych. Badaniami zajmuje się od 1999 roku; przeprowadziła badania dla ponad 2000 obiektów mostowych, drogowych i kolejowych o rożnych schematach statycznych i rożnych rozpiętościach. Wykonuje obciążenia próbne obiektów mostowych na zlecenia generalnych wykonawców, realizujących roboty na drogach krajowych, ekspresowych, autostradach i liniach kolejowych, a także na bezpośrednie zlecenia oddziałów GDDKiA w Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Lublinie oraz PKP PLK (badania mostów do 200 km/h; 250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej). Laboratorium specjalizuje się w badaniach dynamicznych, wykonuje odbiorowe badania konstrukcji mostowych zgodnie z wymaganiami normy ISO:17025. Aspekt świadczy również usługi projektowe w dziedzinie budownictwa drogowo-mostowego oraz wykonuje ekspertyzy, opinie techniczne i przeglądy okresowe obiektów mostowych. Kadrę stanowią pracownicy naukowi oraz inżynierowie z uprawnieniami projektowymi i wykonawczymi w zakresie dróg i mostów. Firma współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi oraz specjalistami z branży infrastruktury technicznej. Laboratorium dysponuje własną specjalistyczną, certyfikowaną aparaturą badawczo-pomiarową. Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i posiada certyfikat nr AB 1359, czym spełnia wyśrubowane wymagania GDDKiA oraz PKP PLK dla wykonujących próbne obciążenia mostów. Firma dynamicznie się rozwija i wchodzi na nowe obszary działalności związane z poprawą bezpieczeństwa i trwałości obiektów mostowych. Jednym z takich obszarów jest SHM (Structural Health Monitoring) – monitoring stanu konstrukcji. Jest to monitoring wielopłaszczyznowy, obejmujący między innymi rejestrację zmian środowiskowych takich jak: temperatura, wilgotność, wiatr, jak również zmian w strukturze ustroju, pozwalających wykryć uszkodzenia we wczesnym stadium powstania. Aspekt Laboratorium prowadziło taki monitoring na autostradzie A4, wdraża także systemy oparte o technologie radarowe i światłowodowe.
* Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz zawartych w nich grafiki i zdjęcia.

Oni szukają twojego towaru/usługi