Połączenie nie mogło zostać utworzone: SQLSTATE[HY000] [1129] Host '192.168.0.130' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'Połączenie nie mogło zostać utworzone: SQLSTATE[HY000] [1129] Host '192.168.0.130' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'