logo
20 lat doświadczenia
INFORMACJA GOSPODARCZA
Czat z konsultantem
Strefa Bezpłatna
Załóż konto
logo
20 lat doświadczenia
INFORMACJA
GOSPODARCZA

INFORMACJA GOSPODARCZA

Infolinia +48 68 320 93 43
Infolinia +48 68 320 93 43

Szukasz producenta, dostawcy?

Napisz czego potrzebujesz
Strefa Bezpłatna
Załóż konto

Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest kluczowym elementem polityki rządu w zakresie walki z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Celem KPO jest przyspieszenie odbudowy gospodarczej i społecznej w Polsce poprzez wsparcie sektorów najbardziej dotkniętych pandemią oraz przyspieszenie transformacji cyfrowej i zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie z KPO w formie dotacji, pożyczek oraz gwarancji bankowych. Wsparcie to może być przeznaczone m.in. na inwestycje, modernizację przedsiębiorstw, rozwój nowych produktów czy usług, a także na działania związane z zarządzaniem kryzysowym i ochroną miejsc pracy. 
Pieniądze z KPO będą również przeznaczone na wsparcie sektorów, które najmocniej odczuły skutki pandemii, takich jak turystyka, kultura czy transport. Przedsiębiorcy z tych sektorów mogą otrzymać wsparcie na działania związane z ochroną miejsc pracy, modernizacją czy rozwojem nowych usług.

Aby pozyskać środki z KPO, przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie w odpowiednim urzędzie lub instytucji. Wnioski o dofinansowanie będą oceniane w oparciu o kryteria określone w ogłoszonym konkursie. Przedsiębiorcy powinni przygotować się na przedstawienie szczegółowych informacji na temat swojej działalności, planowanych inwestycji czy potrzeb finansowych.
Oprócz wsparcia finansowego, przedsiębiorcy mogą również korzystać z doradztwa i wsparcia merytorycznego w zakresie transformacji cyfrowej czy zrównoważonego rozwoju. Rząd przewiduje również możliwość uzyskania wsparcia w formie gwarancji bankowych, co może być szczególnie przydatne dla mikroprzedsiębiorstw czy start-upów, które mogą mieć trudności z uzyskaniem tradycyjnego finansowania.

KPO to również szansa dla przedsiębiorstw na przyspieszenie procesów transformacyjnych i dostosowanie się do nowych trendów rynkowych. Rząd przewiduje m.in. wsparcie dla firm chcących rozwijać nowe technologie czy wdrażać rozwiązania z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju.


Oni szukają twojego towaru/usługi