logo
20 lat doświadczenia
INFORMACJA GOSPODARCZA
Czat z konsultantem
Strefa Bezpłatna
Załóż konto
logo
25 lat doświadczenia
INFORMACJA
GOSPODARCZA

INFORMACJA GOSPODARCZA

Infolinia +48 68 320 93 43

Szukasz producenta, dostawcy?

Napisz czego potrzebujesz
Strefa Bezpłatna
Załóż konto

Sztuczna inteligencja w biznesie

Sztuczna inteligencja w biznesie to nie tylko hasło z filmów science-fiction, ale coraz bardziej realna i dostępna technologia, która może przynieść wiele korzyści dla firm różnej wielkości i branży. Opiera się na zbieraniu, przetwarzaniu i analizowaniu danych, które pozwalają na optymalizację procesów, poprawę jakości produktów i usług, zwiększenie wydajności i efektywności, a także tworzenie nowych rozwiązań i innowacji.

AI w biznesie może mieć różne zastosowania, w zależności od potrzeb i celów przedsiębiorstwa. Niektóre z nich to:

- Asystenci głosowi, czyli voiceboty, które mogą obsługiwać klientów, udzielać informacji, przyjmować zamówienia czy rezerwacje.

- Autoryzacja i identyfikacja użytkownika, np. za pomocą biometrii, która zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę.

- Wykrywanie nieprawidłowości lub zagrożeń, np. w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska czy jakości produktu.

- Przewidywanie zachowań lub trendów, np. w zakresie popytu, cen, sprzedaży czy ryzyka.

- Automatyzacja zadań powtarzalnych lub monotonnych, np. w obszarze księgowości, logistyki czy marketingu.

Wykorzystanie AI w biznesie to nie tylko narzędzie do poprawy istniejących procesów, ale także sposób na tworzenie przewagi konkurencyjnej i zdobywanie nowych rynków. Firmy, które wykorzystują sztuczną inteligencję, mogą szybciej się rozwijać, dostosowywać się do zmieniających się warunków i potrzeb klientów oraz oferować unikalne rozwiązania oparte na danych i wiedzy.

Mechanizm ten w biznesie to przyszłość, która już się dzieje. Aby skorzystać z jej potencjału, warto zainteresować się dostępnymi rozwiązaniami, szukać inspiracji i wsparcia oraz inwestować w rozwój kompetencji i infrastruktury.

Technologia ta ma coraz większe znaczenie w biznesie, ponieważ przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw z różnych branż. Niektóre z nich to:

- Automatyzacja procesów - AI może zastąpić ludzi w wykonywaniu powtarzalnych lub monotonnych zadań, takich jak obsługa klienta, autoryzacja transakcji, identyfikacja obiektów czy generowanie treści. Dzięki temu firma może zaoszczędzić czas i koszty, a pracownicy mogą skupić się na bardziej kreatywnych i strategicznych zadaniach.

- Personalizacja komunikacji - AI może dostosowywać treść i formę komunikacji do indywidualnych preferencji i potrzeb klientów. Dzięki temu firma może zbudować silniejszą relację z klientem, zwiększyć jego zaangażowanie i lojalność oraz poprawić jego satysfakcję i zadowolenie.

- Optymalizacja procesów sprzedażowych - AI może pomóc w prognozowaniu popytu i zachowań klientów, segmentowaniu rynku, rekomendowaniu produktów lub usług, ustalaniu cen czy tworzeniu ofert. Dzięki temu firma może zwiększyć swoją sprzedaż, rentowność i konkurencyjność na rynku.

- Automatyczne generowanie treści - AI może tworzyć teksty na podstawie wcześniej wprowadzonych danych lub słów kluczowych. Dzięki temu firma może łatwo i szybko tworzyć treści na swoją stronę internetową, bloga, media społecznościowe czy kampanie marketingowe.

Sztuczna inteligencja jest więc technologią przyszłości i teraźniejszości w biznesie. Według raportu firmy Gartner, firmy, które wdrożą w 2023 roku technologie z zakresu sztucznej inteligencji (artificial intelligence), poprawią satysfakcję i zadowolenie klientów aż o 25%. Jednak nie wszystkie firmy są gotowe na wykorzystanie AI w swojej działalności. Wymaga to bowiem odpowiednich kompetencji, infrastruktury, danych i strategii.

Jednym z możliwych rozwiązań jest wybór gotowych rozwiązań (tzw. pudełkowych) lub model hybrydowy - łączący gotowe rozwiązania z technologiami autorskimi, wytworzonymi w firmie. Warto też śledzić nowe narzędzia i trendy w zakresie sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT - algorytm uczenia maszynowego, który potrafi generować teksty zbliżone do ludzkiej mowy.

W Unii Europejskiej sztuczna inteligencja jest uznawana za jeden z priorytetów strategicznych. W 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję regulacji dotyczącej sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence Act), która ma na celu zapewnić bezpieczeństwo i zaufanie do tej technologii oraz chronić prawa podstawowe obywateli. Propozycja ta zakłada m.in.:

- Ustanowienie europejskiego systemu nadzoru nad sztuczną inteligencją

- Wprowadzenie kategorii wysokiego ryzyka dla systemów sztucznej inteligencji, które mogą mieć znaczący wpływ na życie ludzi lub podstawowe wartości Unii, takie jak ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, edukacja czy prawa obywatelskie

- Wymóg spełnienia przez systemy wysokiego ryzyka określonych standardów jakości, przejrzystości, odpowiedzialności i bezpieczeństwa

- Zakaz stosowania systemów sztucznej inteligencji, które mogą naruszać godność ludzką, takie jak manipulowanie ludzkim zachowaniem, wykorzystywanie wrażliwych informacji czy ocena społeczna

- Wspieranie innowacji i rozwoju sztucznej inteligencji poprzez ułatwianie dostępu do danych i infrastruktury, finansowanie badań i projektów oraz promowanie współpracy międzynarodowej

Unia Europejska dąży więc do stworzenia ram prawnych i etycznych dla sztucznej inteligencji, które będą sprzyjać jej rozwojowi i wykorzystaniu w sposób zgodny z wartościami i interesami europejskimi. Jednocześnie Unia chce być liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji i konkurować z innymi globalnymi aktorami, takimi jak Stany Zjednoczone czy Chiny.

Sztuczna inteligencja jest technologią, która ma ogromny potencjał dla biznesu. Może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstw z różnych branż, takich jak automatyzacja procesów, personalizacja komunikacji, optymalizacja procesów sprzedażowych czy automatyczne generowanie treści. W Unii Europejskiej sztuczna inteligencja jest uznawana za jeden z priorytetów strategicznych i podlega regulacji prawnej i etycznej, która ma na celu zapewnić bezpieczeństwo i zaufanie do tej technologii oraz chronić prawa podstawowe obywateli.

Sztuczna inteligencja czy jest się czego bać?

AI to zdolność maszyn do wykazywania ludzkich umiejętności, takich jak rozumowanie, uczenie się, planowanie i kreatywność. Sztuczna inteligencja umożliwia systemom technicznym postrzeganie ich otoczenia, radzenie sobie z tym, co postrzegają i rozwiązywanie problemów, działając w kierunku osiągnięcia określonego celu. Sztuczna inteligencja ma być jedną z najważniejszych technologii przyszłości, ale czy jest się czego bać?

Niektórzy eksperci i naukowcy ostrzegają przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji, która może przewyższyć ludzką inteligencję i zdominować świat. Twierdzą, że sztuczna inteligencja może oznaczać zagładę ludzkości, jeśli nie będzie odpowiednio kontrolowana i regulowana. Inni uważają, że sztuczna inteligencja jest szansą na poprawę jakości życia, rozwiązywanie globalnych problemów i współpracę z ludźmi.

Prawda jest taka, że nie wiemy, co przyniesie przyszłość sztucznej inteligencji i jak będzie ona wpływać na nasze społeczeństwo i kulturę. Dlatego ważne jest, aby śledzić postępy w tej dziedzinie, kształcić się i informować o możliwościach i ryzykach związanych z SI. Sztuczna inteligencja może być zarówno przyjacielem, jak i wrogiem ludzkości - wszystko zależy od tego, jak jej użyjemy i jak się do niej dostosujemy.

Oni szukają twojego towaru/usługi